Vaihde: 010 424 2980
AUKIOLOAJAT: ma-to klo 8-16, pe klo 8-15 
PUHELINAIKA: klo 9.30-15 

Tilattavat asiakirjat.

Isännöitsijäntodistusten tilaukset ovat siirtyneet verkkokauppaan.

Isännöitsijäntodistusten ja muiden asiakirjojen tilaukset voit tehdä verkkokaupassa, käyttäen alla olevaa painiketta “Siirry tilaamaan asiakirjoja”. Kiinteistövälittäjät voivat verkkokaupassa tilata asiakirjat laskulla yritykselle. Laskulle tilauksen vaihtoehto tulee näkyviin tilauksen maksusivulla. Jos haluat tilata avaimen, katso ohjeet täältä.

Ohjeita ja usein kysyttyä liittyen verkkokaupan tilauksiin:

Isännöitsijäntodistus

Isännöitsijäntodistus liitteineen on asiakirjakokonaisuus, jossa kerrotaan kaikki oleelliset tekniset, taloudelliset ja rakenteelliset tiedot tietyn asunto-osake- tai kiinteistöosakeyhtiön osakeryhmästä, itse kiinteistöstä ja siihen kuuluvista rakennuksista.

Isännöitsijäntodistuksen toimitusaika on 3-5 arkipäivää.

Isännöitsijä vastaa siitä, että isännöitsijäntodistuksessa esitetyt tiedot ovat oikein. Isännöitsijällä on tiedonantovelvollisuus ja -oikeus vain osakkeenomistajalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle, esimerkiksi kiinteistönvälittäjälle.

Isännöitsijäntodistus on maksullinen asiakirja ja se on voimassa kolme kuukautta sen päiväyksestä. Esimerkiksi asunnon myyntitilanteessa sekä kaupantekohetkellä on oltava esillä ajan tasalla oleva isännöitsijäntodistus asunto-osakeyhtiölain mukaisella liitepaketilla varustettuna.

Isännöitsijäntodistuksen liitteet

Isännöitsijäntodistuksen voi tilata tarpeesta riippuen kolmella eri laajuisella liitepaketilla:

Suppea liitepaketti

  • Energiatodistus
  • Kunnossapitotarveselvitys

Huom! Toimitetaan vain asiakkaan erillisestä pyynnöstä!

Asunto-osakeyhtiölain mukainen liitepaketti

  • Tilinpäätös, toimintakertomus, talousarvio, tilintarkastuskertomus
  • Energiatodistus
  • Kunnossapitotarveselvitys

Laaja liitepaketti

  • Tilinpäätös, toimintakertomus, talousarvio, tilintarkastuskertomus
  • Energiatodistus
  • Kunnossapitotarveselvitys
  • Yhtiöjärjestys
  • Huoneiston pohjapiirustus

Lainaosuuslaskelma

Osakkeenomistajan on mahdollista maksaa pois osuutensa yhtiölainasta. Osakkeenomistajan tulee tilata kiinteistösihteeriltä lainaosuuslaskema, jonka mukaisesti lainaosuus maksetaan erillisellä viitepankkisiirrolla. Viitepankkisiirto lainaosuuden maksamiseksi toimitetaan osakkaalle postitse. Lainaosuuslaskelma on maksullinen asiakirja.

Ilmoitus lainaosuuden poismaksusta tulee tehdä kiinteistösihteerille ennen kuukauden 10. päivää, silloin maksu erääntyy kuluvan kuukauden lopussa. Lainaosuuden poismaksun jälkeen osakkaan ei enää tarvitse maksaa erillistä pääomavastiketta poismaksetun lainan osalta. Osakkeenomistajalle toimitetaan uudet vastikkeenmaksun viitepankkisiirrot, joista on poistettu maksetun lainan pääomavastike.

Eräpäivää tulee noudattaa, sillä maksun myöhästyessä joudutaan perimään lisäkorko erikseen. Useissa taloissa on enemmän kuin yksi laina. Silloin voi maksaa pois yhden lainan kerrallaan tai kaikki lainat kerralla. Isännöitsijätoimisto perii lainaosuuslaskelmasta voimassaolevan hinnaston mukaisen maksun.

Pankki perii osakkeenomistajalta poismaksetun lainan lainaehdoissa mainitun pankin jälleenrahoituskulun sekä maksuohjelman muutoksesta aiheutuneet pankin hinnaston mukaiset kulut.

Pohjapiirustus

Asunnon pohjakuvaa tarvitaan esimerkiksi osaketta myytäessä, muutostyötä suunniteltaessa tai asuntoa vuokrattaessa. Pohjapiirustus kannattaa tilata hyvissä ajoin, sillä vaikka suuressa osasssa yhtiöitä kuvat löytyvät sähköisestä arkistosta, on myös niitä taloyhtiöitä, joiden piirustukset ovat tallessa paperiarkistossa.

Talonkirjaote

Talonkirjaotetta tarvitaan todistukseksi mm. asumistuen hakemista varten. Muistathan tehdä muuttoilmoituksen taloyhtiölle samalla kertaa, kun teet ilmoituksen maistraattiin. Talokirjoille merkittyjen asukkaiden nimitiedot löytyvät asunnon ovesta ja ilmoitustaululta. Talonkirjaotteet tilataan asiakaspalvelustamme. Talonkirjaote on maksullinen asiakirja.

Talousarvio

Talousarvio on taloyhtiön talouden suunnannäyttäjä. Siitä käy ilmi taloyhtiön tulonlähteet kuten vastikkeet, vesimaksut, autopaikkavuokrat, saunamaksut jne. Myös taloyhtiön kulut erotellaan talousarviossa eri ryhmiin kuten hallinto, kiinteistöhuolto, siivous, lämmitys, vesi, sähkö jne.

Talousarvion laatii yleensä isännöitsijä, ja sen tarkastaa hallitus. Yhtiökokouksessa talousarviosta päätetään aina erikseen. Talousarvion laadinnassa on myös huomioitava hoitopuolen yli/alijäämät ja kuntoarviossa esitetyt korjaukset. Talousarvion onnistumista seurataan talousarviovertailulla. Onnistuneen talousarvion merkkinä voitaneen pitää tasaista vastiketta ja riittävää ylijäämää.

Tilinpäätös

Yhtiöjärjestyksessä määrätään taloyhtiön tilikausi. Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä valmistelevat yhtiökokouksen vahvistettavaksi tilinpäätökseen. Osakkaille jaettavan tilinpäätöksen sisältöön kuuluvat toimintakertomus, jälkilaskelmat, talousarviovertailu, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus.

Tilintarkastaja käy läpi koko taloyhtiön hallintoaineiston ja erilliset taseen liitetiedot. Tilintarkastaja laatii tarkastuskertomuksen, joka käsitellään yhtiökokouksessa. Tämän perusteella yhtiökokous myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle.

Toimintakertomus

Toimintakertomus on sanallinen kuvaus taloyhtiön edellisen vuoden tapahtumista. Siinä kerrotaan määrättyjä pakollisia tietoja taloyhtiöstä ja lisäksi taloyhtiötä kuvaavia yleisiä asioita ja tapahtumia.

Toimintakertomuksen laatii taloyhtiön hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa, ja se hyväksytään erikseen yhtiökokouksessa. Asiallisesti laadittu toimintakertomus on asunnon ostajalle tärkeä asiakirja, joka kannattaa pyytää nähtäväksi isännöitsijäntodistuksen lisäksi.

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys on Suomen lain mukaan pakollinen asiakirja asunto- ja kiinteistöosakeyhtiölle. Sen vähimmäissisältö on säädetty asunto-osakeyhtiölaissa.

Yhtiöjärjestykseen tulee sisältyä voimassa olevan asunto-osakeyhtiölain 1:13 § mukaan seuraavat asiat; yhtiön nimi ja yhtiön kotipaikkana oleva Suomen kunta. Lisäksi siinä pitää mainita yhtiökokouksen kutsun toimittaminen, varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja yhtiön tilikausi. Yhtiöjärjestyksessä voi olla myös taloyhtiölle kuuluvia muita ohjeita ja määräyksiä, joita taloyhtiön osakkaiden ja hallituksen on noudatettava.