Asiakaspalvelu: 010 424 2910
AUKIOLOAJAT:  ma-to klo 8 -16, pe 8-15
Puhelinaika klo 9.30-15

Avointa ja läpinäkyvää isännöintiä Tampereella ja Pirkanmaalla

Kartanon Isännöintipalvelut Oy on ensimmäinen tamperelainen isännöintitoimisto, joka toteuttaa läpinäkyvyyttä kaikissa kilpailutuksissaan Thinger Hankinnan avulla!

Mitä hankkeiden läpinäkyvä kilpailutus tarkoittaa?

Meille on erityisen tärkeää noudattaa läpinäkyvyyttä kaikessa toiminnassamme, myös kilpailutuksissa. Läpinäkyvä kilpailutus tarkoittaa vastuullista, avointa ja luotettavaa toimintatapaa kilpailuttaa erilaisia hankkeita. Hankkeiden läpinäkyvä kilpailutus huolehtii myös siitä, että kilpailutukset ovat asianmukaisia, lainmukaisia ja jokaiselle osapuolelle selkeitä.

Kilpailutusten läpinäkyvyys kattaa kaikki sen vaiheet: se alkaa hankinnan tarpeen esiin tuomisesta ja päättyy perusteisiin siitä, miksi tietty päätös tehtiin.

Hankkeiden läpinäkyvä kilpailutus tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että kaikki kilpailutuksen osapuolet ovat halutessaan tietoisia kilpailutuksen etenemisestä ja kilpailutuksen lopputulemasta. Tämä avoin toimintatapa edistää merkittävästi myös asiakkaidemme etua sekä keskinäistä luottamusta ja yhteistyötä isännöinnin ja hallituksen kesken.

Asiakas voi luottaa, että toimimme kilpailutuksissa vastuullisesti aina heidän etunsa mukaisesti, sekä huomioiden isännöintiä ohjaavat säädökset.

Läpinäkyvyys Kartanon Isännöintipalveluiden toiminnassa

Läpinäkyvyys pohjautuu avoimuuteen, luottamukseen, yhdenvertaisuuteen ja vastuullisuuteen. Läpinäkyvyydellä on kuitenkin myös erityinen reaalinen perusta: isännöinnin eettinen ohjeisto. Isännöinnin eettiset ohjeet ovat Suomen Isännöintiliitto ry:n, Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n ja Suomen Kiinteistöliitto ry:n laatimat ohjeet hyvälle ja reilulle isännöinnille. Isännöinnin eettiset ohjeet ohjaavat vahvasti paitsi itse isännöintiä, mutta myös kilpailutusten tekemistä. Hankkeiden kilpailutuksen läpinäkyvyyden tulisikin perustua näille eettisille ohjeille.

Isännöinnin eettisissä ohjeissa on 13 kohtaa mahdollisimman reilun, avoimen ja yhteistyötä edistävän isännöinnin varmistamiseksi. Eettisten sääntöjen mukaan toimiva isännöinti on ensinnäkin aina huolellista ja asiakkaan edun mukaista. Eettiset ohjeet muun muassa varmistavat, että myös hankinnat ja niihin liittyvät kilpailutukset tehdään läpinäkyvästi, huolellisesti ja asiakasyhtiön edun mukaisesti. Lisäksi kilpailutukset toteutetaan siten, että ne vastaavat asiakasyhtiön kanssa yhteisesti sovittuja asioita.

Asiakkaan edun mukaisesti Kartanon Isännöintipalvelut ottaa vastaan vain sellaiset toimeksiannot, joihin meillä on resursseja ja ammattitaitoa. Asiakasyhtiön edun mukaista on tarvittaessa käyttää ulkopuolista asiantuntijatahoa. Jokainen kilpailutuksen osapuoli voikin avoimen ja kommunikaatiomyönteisen viestintämme myötä varmistua kilpailutusten etenemisestä sekä niiden perusteista.

Sanoista tekoihin

Meillä läpinäkyvyys ei ole kuitenkaan vain eettistä toimintamallia kuvaava sana, vaan se näkyy teoissa. Esimerkkinä tekojen kautta välittyvästä läpinäkyvyydestä toimii muun muassa käyttämämme Thinger Hankinta. Thinger Hankinta on erinomainen väylä lisätä hankintojen läpinäkyvyyttä. Se varmistaa, että kaikki kilpailutuksen osapuolet sekä sen ulkopuoliset henkilöt voivat seurata kilpailutusta reaaliaikaisesti. Thinger Hankinta varmistaa, että jokaisella halukkaalla on aina ajantasainen tieto kilpailutusten etenemisestä.

Thinger Hankinta on alkuvuonna 2021 julkaistu, yli 700 käyttäjän ja yli 14 000 palvelun- ja hanketoimittajan sekä yli 50 yrityksen käyttämä hankintojen kilpailutusta helpottava palvelu. Koska erityisesti suurissa yhtiöissä ja organisaatiossa useampi henkilö saattaa osallistua hankkeiden kilpailutukseen, vastuu voi hajaantua liiaksi. Ei ole esimerkiksi täyttä varmuutta siitä, kuka tarjouspyyntöjä on lähettänyt, keille nämä pyynnöt on osoitettu, onko niihin vastattu ja miten kilpailutukset etenevät. Kilpailuttaminen saattaa olla siis olla hajanaista, eikä sen hoitaminen tunnu kuuluvan oikein kenellekään – tai vaihtoehtoisesti se kuuluu liian monelle eikä tällöin etene lainkaan.

Thinger Hankinnan tarkoitus on poistaa tämä epävarmuus ja lisätä kilpailutusten läpinäkyvyyttä. Kilpailutusta ei kuitenkaan siirretä vain yhden henkilön harteille, vaan yhteisen hankintatyökalun avulla kilpailutus pysyy hallussa kilpailutukseen liittyvien henkilöiden määrästä riippumatta. Itse asiassa, mitä useampi käyttäjä ja palveluntarjoaja, sitä parempi läpinäkyvyys – ja lopulta sitä paremmat hankinnat.

Käytännössä digitaalinen hankintatyökalu mahdollistaa tarjouspyyntöjen helpon saatavuuden ja niiden keskittämisen yhteen paikkaan. Kaikkien käyttäjien nähtävillä olevat tarjouspyynnöt, saadut tarjoukset, mahdollisuus tarjousten vertailuun ja tieto siitä, missä vaiheessa kunkin tarjouspyynnön käsittely on, lisäävät merkittävästi kilpailutuksen läpinäkyvyyttä. Thinger Hankinta sisältää myös aikaa säästävät ja tasavertaisen kilpailutuksen varmistavat yhtenäiset tarjouspohjat. Lisäksi jokainen voi seurata yksittäisten tarjousten etenemistä: onko tarjous lähetetty, kuka sen on avannut ja kuka on jo kieltäytynyt.

Thinger Hankinnan edistämä läpinäkyvyys on eettisesti tärkeää ja toimintamme kulmakivi myös kilpailutuksissa. Se kuitenkin lisää kilpailutusten läpinäkyvyyttä myös toisella tavalla: mutkattoman digityökalun avulla inhimilliset resurssit, kuten turhautuminen tai esimerkiksi ajan puute eivät enää haasta läpinäkyvyyttä. Kun kilpailutus on helppoa, myös läpinäkyvyys lisääntyy!

Pyydä tarjous isännöintipalveluista Tampereella.